Bedriftslån

Bedriftslån for din virksomhet. Sammenlign tilbud og få beste rente med Lavrente.org.

lavrente

Det finnes mange forskjellige former for bedriftslån som er tilpasset til forskjellige finansieringsbehov hos bedrifter. Man finner dem hos mange forskjellige banker, som Handelsbanken, DNB og Sparebank 1. Låneplanene er meget varierte, og man kan få løsninger som kassakreditt, som hjelper på likviditeten når det går lang tid fra fakturering til betaling. Det finnes valutakontoer med ekstra kreditt for utenlandshandel, eller eiendomslån for den som skal utvide bedriften, eller etablere nye lokaler på andre plasser. Det finnes også støtte for handelsfinans for den som driver med utenrikshandel, og bankgarantier for samme formål. Det finnes også løsninger for den som er i ferd med å starte en bedrift og trenger finansiering av driftsmidler i den første perioden.


Bedriftslån uten sikkerhet?

Som regel finnes det ikke bedriftslån uten sikkerhet. Der er også vanlig at du må fremlegge en god del informasjon for å få innvilget et bedriftslån. Det første som kreves er som regel en firmaattest av nyere dato, gjerne en som ikke er eldre enn 3 måneder, men dette varierer. Som regel krever utlåneren også innsikt i regnskapet for en gitt periode, gjerne de siste to årene. Finansieringsplan kreves om det skal investeres, og den skal være konkret på hva det investeres i.
Det er også et vanlig minstekrav at der ytes pantsikkerhet i objekter som anskaffes, som nye maskiner, biler eller annet. Løpetiden på slike lån er gjerne 3 til 7 år, i takt med avskrivingstiden tilpasset til objektet.
Krev til egenkapital er også en vanlig betingelse, og størrelsen på egenkapitalandelen estimeres ut ifra kredittsikkerhetsvurderingen og pantsikkerheten som følger med lånet. Det maksimale lånebeløpet vurderes på grunnlag av øvrige gjeldsforpliktelser og selskapets inntjening i løpet av de siste årene.
Den eneste måten man kan finansiere bedriften uten å yte sikkerhet, er om man står privat ansvarlig eller om man har en annen som kausjonerer for lånet. I ordets rette forstand er ikke dette et bedriftslån, men et privat forbrukslån, eller en liknende låneløsning.

Renter på bedriftslån?

Bedriftslån er et begrep som omfatter veldig varierte låneløsninger. Det er derfor vanskelig å gi et konkret svar på hvilke rentebetingelser som faktisk gjelder. Alt ettersom finansieringsformen varierer, vil man kunne se effektive renter fra samme nivå som huslån på rundt 3 %, for den som utvider eiendomsmassen og driftsbygningen. Den som investerer i utvidelse av maskinpark og kjøretøy vil kunne oppleve renter på rundt 7 %, på samme nivå som ved et billån. Den som trenger kassakreditter eller liknende tjenester kan regne med betingelser som kan minne mer om et billig forbrukslån, hvor den effektive renten gjerne ligger mellom 8 % og 10 %. Dertil må man ta hensyn til eventuell pant, kausjon og verdier som stilles som sikkerhet, samt bedriftens økonomiske helsetilstand.

Sammenlign bedriftslån

Som skrevet er det mange forskjellige lånetyper og mange tilbydere på markedet for bedriftslån. Det generelle rådet er derfor at du kontakter flere banker som tilbyr det finansieringsalternativet som du er ute etter for din bedrift. De fleste store banker, og mange låneinstitusjoner har tilbud om mange forskjellige løsninger. Søk hos flere, og sammenlikn svarene som du får.
Søknadsprosessen er i dag blitt meget enkel, og mye av kontakten kan foregå over nettet, hvor dokumentasjon sendes over epost, og hvor kontrakter kan signeres med Bank-ID. Dette sparer mye tid, og det gjør det samtidig enkelt å sende ut mange søknader på samme tid. Avviket mellom forskjellige tilbydere kan være betraktelig, siden markedet innen bedriftslån er såpass variert og oppstykket. Avvikene kan være på flere prosent effektiv rente.