Boliglån

Er du ute etter å kjøpe en bolig, men er usikker på hvordan du skal gå fram med å finne et boliglån som kan virkeliggjøre kjøpet? Det er viktig å lese seg opp på informasjon før man tar store beslutninger.

Hvordan finner du billigste boliglån med lav rente?

Boliglån er ganske attraktive for banker. Du kan regne med at de kommer til å konkurrere om å gi deg den laveste renten og de billigste betingelsene, i alle fall om din private økonomi er i solid stand. Også når det kommer til boliglån er det nemlig slik at den som ligger best an økonomisk, også er den kunden som innebærer den minste risken for ekstra arbeid, og flere omkostninger for utlåneren.
Nesten uavhengig av hvor god privat økonomi du har, er det mulig å få bankene til å konkurrere om hvilke betingelser du kan få for boliglånet. De har nemlig en viss sikkerhet i det nye huset som du ønsker å kjøpe.

Størrelsen på egenkapitalandelen er avgjørende for kostnadene med boliglånet
En viktig faktor for hvor gode betingelser du får på et boliglån, er størrelsen på egenkapitalandelen. En egenkapitalandel er penger som du har spart opp i forveien, før du legger ut på huskjøpet. Kravet for størrelsen på egenandelen kan variere, men om du kan dekke rundt 15 % av kjøpesummen, kan du sikre deg et boliglån med en meget lav rente.

Ekstra sikkerhet gir også lavere renter
Om du kan stille med ekstra sikkerhet, som et annet hus, eller annet av verdi, kan du få de samme betingelsene på hele lånet, som om du dekket noe av kjøpet med egenkapital. Dette er gjerne en mulighet som byr seg for den som er eldre og etablert, men det er vanskeligere å stille opp med sikkerhet om du kjøper for første gang.

Boliglån er oftest delt opp i tre deler

Det kan være vanskelig å oppnå en oversikt over hvilke krav som stilles, hvilke banker som har det beste tilbudet, og hvordan du skal gå frem.Først og fremst er det greit å vite at et boliglån som oftest er delt opp i tre deler: egenkapital, grunnlån og topplån.

I Norge er egenkapitalkravet på 15 prosent, men hvis du ikke kan stille med denne summen, er det mulig å få foreldre eller noen andre til å stille som medlåntagere eller kausjonister. Grunnlånet, eller hovedlånet, er normalt sett på 70-80 prosent, og dette lånet har boligen som sikkerhet, og dermed ikke så høy rente. Den resterende delen, topplånet, har ingen sikkerhet og har derfor høyere rente. Det er denne delen av lånet du vanligvis nedbetaler først.

Slik finner du de beste forholdene

Når du tar opp lån kan du vanligvis velge mellom flytende eller fast rente både på topplånet og grunnlånet. Ønsker du trygghet, velger du fast rente, og flytende velger du hvis du ønsker fleksibilitet. Med fast rente er rentebeløpet fastsatt uavhengig av hva som skjer på markedet. De fleste bankene i Norge i dag tilbyr lån til fastighet, men for å finne det lånet med den mest gunstige renten, er det lurt å sammenligne den effektive renten, det vil si den renten du faktisk betaler inkludert gebyrer som sikkerhets- eller etableringsgebyr, hos aktørene.

Ved å kontakte flere banker og la dem vite at de er en av flere aktører du vurderer å ta opp boliglån hos, er det mulig å forhandle fram nye avtaler.

Sammenlikn rentebetingelsene med Boliglånskalkulatoren

Med vår Boliglånskalkulator kan du sammenlikne hvilke grunnleggende betingelser de forskjellige bankene og låneinstitusjonene kan tilby deg på ditt boliglån. Verdiene som vises er eksempler basert på gjennomsnittstallene av alle lån i samme klasse, som låne-institusjonen har gitt, men de gir deg en relativt god oversikt over hvilke betingelser som du har i vente, og over hvem som har de beste betingelsene.