Egenkapital til boligkjøp

Egenkapital til boligkjøp - Slik sikrer du deg beste lånemuligheter. Sammenlign og finn lavrente med Lavrente.org.

lavrente

Den eksplosive prisutviklingen på det norske boligmarkedet har ført til egenkapitalandelen for boligkjøp ble oppjustert i 2012. Tidligere måtte man kun ha 10 % egenkapital, mens det etter denne justeringen blir krevd at man har 15 % egenkapital før man får lån for boligkjøp. Dette har ført til at mange blir utestengt fra boligmarkedet, og det er spesielt problematisk for førstegangsetablerer.

Utover dette finnes det flere prisklasser innen boliglån, hvor rentesatsene avgjøres av hvor stor andel egenkapital man kan stille med. Det er bedre om man kan finansiere 20 % eller 30 % av boligen. Om du har vært så lur at du valgte å bli født av rike foreldre, som kan stille med kausjon, eller låne deg egenkapital, kan du også oppleve å få langt lavere renter.

Boliglån uten egenkapital?

Praksisen med å gi boliglån uten at det eksisterer egenkapital, eller sikkerhet i annen fast eiendom, kausjon eller garanti, er noe som har opphørt i Norge. Om noen fortsatt får boliglån uten noen form for egenkapital, så er dette uhyre sjeldent. Men, for mange som ikke har klart å spare opp nok egenkapital for boligkjøp finnes det flere muligheter for å komme rundt problemet.

Startlån fra Husbanken gjennom kommunen

Om man passer inn i definisjonen av det som av Husbanken kalles vanskeligstilte, eller om man er ung førstegangsetablerer, kan man få startlån fra Husbanken, som formidles gjennom landets kommuner. Dette er ofte nok til å dekke kravet til egenkapital med god margin, om man ikke kjøper i landets dyreste områder.

Likevel er det mange som får avslag fordi de ikke har betjeningsevne, eller fordi de tjener for mye for å kvalifisere som vanskeligstilt. Praksisen for hvem som får innvilget lånet er også meget vilkårlig fra kommune til kommune. Likevel får omtrent halvparten av søkerne innvilget lån.
Sjansene for å få låne øker kraftig om du kan huke av minst en av beskrivelsene nedenfor:

  • Husstanden din eller du er økonomisk vanskeligstillt
  • Du er aleneforsørger
  • Dere er en barnefamilie
  • Du er handicappet
  • Du har flyktningstatus
  • Du har opphold i Norge på humanitært grunnlag

Les mere:

– Slik får du super-boliglån av staten
Marita fikk startlån og hjelp til boligkjøpet

Kausjon, privatlån fra utenforstående eller medlånetaker

Om du har en rik onkel, eller velstående foreldre som liker deg, er dette til stor hjelp ved det første boligkjøpet. Da kan de nemlig stille kausjon, og sette en av sine eiendommer i pant mot huskjøpet.

Dette er ikke noe som man gjør for hvem som helst, så det betyr også samtidig at dine slektninger som hjelper deg, også stoler på at du klarer å håndtere lånet som du får, og at du oppfyller dine forpliktelser. Det skaper samtidig ekstra tillit hos banken.

En medlåner, eller enda bedre, en medlåner med høy kredittverdighet kan også hjelpe, både med å utvide lånerammen og prisen på lånet. Men dette er risikabelt for medlåneren. Medlåneren har nemlig ikke nødvendig eiendomsrett til objektet, og om noe uforutsett opptrer, så kan man som medlåner risiker å bli sittende igjen med hele ansvaret for lånet.

Forbrukslån som egenkapital?

Teknisk sett vil det være mulig å bruke forbrukslån til å finansiere boligkjøpet, men det er av flere grunner ikke noe som vi anbefaler deg.

Om banken ser at du allerede har tatt opp et stort forbrukslån vil den nemlig stramme inn rammene for andre lån. Du er forpliktet til å oppgi denne informasjonen til banken som gir deg boliglånet, så vel som at du er forpliktet til å fortelle utlåneren av forbrukslånet om huslånet.

Om du tar opp forbrukslånet og huslånet på samme tid, for å unngå denne regelen, kan det føre til senere vanskeligheter for deg.
Utover dette er det ikke mange utlånere av forbrukslån som faktisk vil gi deg en sum som er stor nok til å dekke beløpet som trengs for å stille egenkapital for et boligkjøp. Det er viktig å huske at vi snakker om beløp på mange hundre-tusen kroner.