Hvordan fungerer et byggelån?

Byggelån - Få økonomisk støtte til ditt byggeprosjekt. Lær hvordan det fungerer på Lavrente.org og finn beste tilbud.

lavrente

Et byggelån er et lån som deles ut til den som er i ferd med å planlegge byggingen av et eget hus. Lånet er til for dekke de løpende kostnadene under byggeprosessen, og utbetalingene av lånet følger progresjonen i den trinnvise byggingen av boligen. Når boligen er blitt attestert som ferdig, noe som også fungerer som en midlertidig brukstillatelse, blir byggelånet omgjort til et boliglån. Da skrives det også en overtakelsesprotokoll.

Byggelån er en standardavtale som passer både for den som bygger hus, så vel som den som ønsker å bygge en fritidseiendom eller å foreta en omfattende renovering av boligen.

Banken kan inkluderes før andre steg er tatt, og gjerne før du har valgt en tomt for oppføringen. Det er både lurt og hjelpsomt om de er med fra første stund. Det bygger tillit, og selv unngår du mange feller på grunnlag av god rådgivning. Det gir deg også muligheten til å sette opp en bedre kostnadsoversikt, slik at du har finansieringen klar før du velger entreprenør og husleverandør.

Mange banker har faste byggelånsrådgivere som vil hjelpe deg gjennom prosjektfasen, og frem til bygget står ferdig. Her avklares først rammene for prosjektet, og en byggelånkonto etableres. Banken vil også gjerne anbefale en dyktig takstmann.

Deretter ferdiges finansieringsbevis og garantier til entreprenøren. Man kan også forvente veiledning i henhold det omkransende lovverket, også med hensyn til forskjellige nødvendige garantier. Man kan også forvente seg en innføring i nødvendige forsikringsbehov.

I løpet av byggeperioden vil banken gjennomføre byggekontroller, for å sjekke fremdriften, og hva som ligger an. Vanligvis vil de stikke innom 3 til 4 ganger i løpet av byggeperioden.

Om man setter en eksisterende bolig i pant for byggelånet, vil banken også gjerne gjennomføre en verdivurdering, noe som ellers også ofte er gratis. Uansett vil de fleste kunne oppleve at boligen er verdt mer enn de trodde, noe som virker positivt i forhold til lånebetingelsene på byggelånet.

Om man planlegger en utleiedel i husetkan også dette virke positivt for lånebetingelsene. Mange som bygger kan få dekket store deler av utgiftene til banken, gjennom å leie ut opptil 50 % av den egne boligen, noe som i Norge er skattefritt.

Hvilken byggelånsrente kan man regne med?

Rentene er som regel de samme som for deg som kjøper en ferdig bolig. Det vil si at man grovt sett kan regne med en effektiv rente på under 2,5 % om man er under 34 år gammel. Det betyr at den effektive renten er lavere enn den aktuelle inflasjonsraten på 2,5 %. Da har du også det laveste kravet til egenkapital, på 15 % av byggekostnaden.

Du som er over 34 år gammel, kan regne med å måtte betale litt mer. Den effektive renten for å oppføre en bolig med 85 % av markedsverdien dekket, er rundt 3 %. Om du kun trenger 75 % finansiering synker likevel den effektive renten til rundt 2,5 %.

Hvordan sammenlikner man bankers tilbud om byggelån?

Det er sterkt å anbefale at man sender en lånesøknad om byggelån til flere banker, og forhører seg med flere tilbydere av lån i oppstartsfasen. Ta i alle fall kontakt med tre aktører for å sammenlikne hva de forteller deg, og hva de tilbyr.

Siden det ved boligbygging er snakk om meget store verdier, kan kun små forskjeller i den nominelle renta innebære omkostninger eller innsparinger på flere tusen kroner per år. Regn gjennom tilbudene du får, og sammenlikn dem på grunnlag av den effektive renta.

Kontakt med banken skjer i dag gjerne gjennom nettet, slik at man ikke trenger å sitte i kø foran et kontor. Man kan også oversende nødvendig informasjon per e-post, for å få et første tilbud. En vanlig første informasjonspakke inneholder gjerne ligningsattesten, lønnsslipper for det siste året, og en oversikt over eventuell annen gjeld.

Deretter kan sammenlikne og velge den du liker best. Deretter kan du også gå på besøk og ta den ansvarlige i hånda, og føre noen lengere samtaler om byggeprosessen.

Hvordan fungerer det om man har et boliglån hos en bank -og vil søke om byggelån hos en annen bank?

Der finnes ingen direkte hindringer ved for boligbygging, i at man har et boliglån i en bank, og ønsker et byggelån hos en annen bank. Som regel kan man likevel regne med litt gunstigere betingelser hos en bank man har et etablert forhold med. Det lønner seg likevel å sjekke hos konkurrentene.
Om det eksisterende boliglånet fortsatt er ganske stort kan dette likevel være en hindring, fordi bankene vil stoppe deg om du tar på deg for mye gjeld. Dette er derimot uavhengig om man går til en annen bank, eller om man blir hos sin gamle.