Rammelån

Få informasjon om rammelån for bolig hos Lavrente.org. Sammenlign tilbud og finn beste rammelånsrente for din boligfinansiering.

lavrente

Hva er et rammelån?

Et rammelån, eller “boligkreditt” er et forbrukslån for “rike folk”. Det vil si, et rammelån fungerer med det samme fraværet av begrensninger som et forbrukslån, men det har ikke de samme ulempene ved seg, fordi du for å få et rammelån har stilt opp med en sikkerhet som står i kausjon for lånet. Dette reduserer bankens antatte risiko ved å låne deg penger, til den grad at de gir deg meget gode betingelser.

Hvordan fungerer rammelån?

En avtale om rammelån baserer seg på de samme prinsippene som et boliglån. De fleste bankene som tilbyr rammelån gjør dette på grunnlag av en allerede eksisterende avtale om boliglån, og den delvis nedbetalte boligen fungerer som sikkerheten. Det trenger selvfølgelig ikke alltid å være en bolig det er snakk om.

Annen fast eiendom fungerer på samme vis som en garanti for et rammelån, men det medfører gjerne noen ekstrakostnader om du ønsker å opprette en ny rammelånsavtale, der hvor det ikke allerede eksisterer en etablert låneavtale.

Vanligvis kan du låne rundt 60 % av boligens takserte verdi. Om taksten er eldre, kan det derfor lønne seg å få en ny takst på boligen før man etablerer avtalen om rammelån.

Om du kun har betalt deler av boliglånet, mer enn 40 % av det opprinnelige lånet, kan du likevel, uten større omstendigheter, raskt sikre deg tilgang på ekstra kapital, under meget gunstige betingelser.

Fordeler ved rammelån

Fordelen med rammelån er at de fungerer på samme måte som et forbrukslån. De har ingen begrensninger på hva de kan brukes til. Du kan selvfølgelig bruke pengene til å fikse ting på huset, men der er ingen tvang.

Du står absolutt fritt til å bruke pengene. Siden størrelsen på rammelån baserer seg på deler huset eller boligens verdi, er det også snakk om betraktelige størrelser av penger til fri bruk.

Mange velger å bruke disse midlene for å kjøpe seg motorkjøretøyer, biler eller båter, eller som egenandeler for mindre hytter eller hus.

Rammelån har alltid lav markedsrente rente

Den største fordelen med rammelån er de lave rentene. Om du stiller med et hus som sikkerhet vil rentene du betaler på et rammelån nesten gå i takt med den planlagte inflasjonsraten på 2,5 %. Du betaler sjeldent mye mer en 3,5 % effektiv rente for et vanlig huslån.

De fleste bankene som tilbyr rammelån vil ha omtrent den samme rentesatsen for huslån som for rammelån, selv om ekstra termingebyrer gjerne driver opp den effektive renten med noen promille.

Et rammelån kan derfor bidra til raskt å øke din levestandard og livskvalitet, uten at der er store kostnader ved det hele. Men også når det kommer til rammelån, så finner vi store forskjeller i tilbudet, fra de gunstigste til de mellomste.

Avviket kan ligge opp mot 0,6 % effektiv rente per år, noe som kanskje høres ut som en liten forskjell. Men om du tenker på at der er millioner i bevegelse, så vil slike små forskjeller i prosentandel også bety noen tusen kroner, her eller der.

Ulempene ved rammelån

Den første enkle ulempen er at termingebyrene for et rammelån er litt høyere, enn de gebyrene du møter ved et vanlig huslån, men dette utgjør kun små forskjeller i det store bildet.

Ulempen ved rammelån er at du på sett og vis satser huset, og forlenger tiden du må bruke for å betale lånet. Om du skulle miste jobben, eller havne i økonomiske vanskeligheter av annen karakter, kan det i verste fall hende at du mister huset, men det finnes en del sikkerhetsventiler som kan redde en fra at det faktisk skjer.

I en tenkt situasjon, hvor finanspolitikken som i dag innebærer lave renter, blir forandret, eller om vi igjen får en kredittkrise, noe som hender med jevne mellomrom, kan det bli fare på.

Den som velger å forlenge sin boligkreditt, tar en risk i forhold til en slik fremtidig utvikling. Siden det også er snakk om å låne ganske store summer, kommer det en påfølgende utfordring for deg som tar opp et rammelån.

De månedlige avdragene på ditt allerede eksisterende lån, kan gjerne komme til å stige, med en verdi relativ til det lånte beløpet.

Sett deg derfor godt inn i betingelsene. Se på hvilken effekt et slikt lån vil ha på din langsiktige økonomi. Muligheten for å skyve problemer 40 år frem i tid, er nemlig til stede.

Hvordan beregner du rammelån og fleksilån?

Ikke alle såkalte “rammelån”, fra alle banker og finansinstitusjoner fungerer som “flexilån”, men oftest er de to låneformene like. Om du kjenner til flekslån eller flexilån, så vet du også at du, om du har en fleks-låneavtale, har noe som minner om en kredittkonto.

Låneavtalen som er etablert, spesifiserer at du kan ta ut penger med et gitt tak, men at du kun betaler for å låne de pengene som faktisk er tatt ut av kontoen, selv om du fortsatt har muligheten til å låne mer.

Om rammelånet ditt legges opp på samme måte, betyr det at du har en ganske stor økonomisk støtdemper, om noe uforutsett skulle hende. Om ikke annet, kan det være lurt å ha en avtale, som raskt gir deg tilgang på penger om det skulle trengs.

Dette gjør det vanskelig å beregne de faktiske kostnadene ved et rammelån på helt nøyaktig vis. For eksemplets skyld bruker de fleste banker derfor en fast ramme på kr. 1 000 000, som er blitt utnyttet med 80 % av beløpet. Deretter regnes det ut som et vanlig annuitetslån som nedbetales over 15 år.

Med vår kalkulator for rammelån kan du enkelt og greit får oversikten over hva markedet kan tilby deg, og over hvem som gir deg de beste tilbudene om rammelån og boligkreditt.

Gode banker for avtale om rammelån

Rammelån er et relativt nytt produkt, men det tilbys i dag av de fleste banker. Om tilbyderen ikke er en bank, kalles produktet gjerne for boligkreditt, selv om det hovedsakelig er det samme.

Rammelån fra DNB
Med rammelån fra DNB kan du låne opptil 60% av eiendommens verdi. Du betaler kun renter på det som du har brukt, og om du har avdragsfrihet kan du fritt sette fast når du ønsker å betale inn. Rammelånet styrer du enkelt med nettbanken.

Rammelån fra Nordea
Nordea tilbyr flere muligheter for den som ønsker å refinansiere boliglånet. Det som vi i denne artikkelen betegner som rammelån, kalles hos Nordea for boligkreditt. Også her får man opptil 60 % av boligens aktuelle markedsverdi som låneramme.

Rammelån fra Skandiabanken
Hos Skandiabanken omtales rammelån også som boligkreditt. Her kan du også få finansiering opp til 60 %. Noe av det som er positivt er at det ikke kommer til noen ekstra termingebyr, eller etableringsgebyr.

Rammelån fra SpareBank 1
Hos SpareBank 1 kalles rammelånet for et Flexilån. Det omtales som et rammelån, hvor du kan låne opp mot 60 % av din bolig sin verdi. Lånerammen kan du bruke som du selv ønsker. Renter og omkostninger kommer SpareBank 1 til å trekke automatisk fra din konto for hver måned.

I løpet av de første 10 årene er det valgfritt for deg hvor mye du ønsker å betale ned. Deretter trappes rammen ned, over de neste 15 årene.