BSU – Boligsparing for ungdom

Spar smart med BSU - Boligsparing for ungdom. Få gunstig rente og skattefordeler med Lavrente.org.

lavrente

Boligsparing for ungdom er fortsatt en av de gunstigste spareformene som du finner i Norge. Med de siste utvidelsene på betingelsene har denne låneavtalen også nesten holdt tritt med den eksplosive utviklingen på det norske boligmarkedet.

Hovedtanken bak BSU var at du ønsket å gi førstegangskjøpere en hjelpende hånd, ved å gi dem noen gode incentiver for å spare opp penger til et fremtidig boligkjøp over lang tid. Spesielt de unge som kommer tidlig ut i jobb, kan nyte noen fordeler av ordningen, som vanligvis lar en spare nok for egenkapitalandelen for det første leilighetskjøpet.

BSU gir deg gode rentebetingelser

Det er to ting som fremhever BSU som en av de beste spareformene som finnes. På den ene siden er du alltid sikret de beste rentebetingelsene, som ved en høyrentekonto men bedre. Som regel ligger rentesatsen for BSU fortsatt over 3 %. Dette innebærer at innskuddet er beskyttet mot inflasjon, ved at rentesatsen faktisk ligger over den planlagte inflasjonsraten på 2,5 %. Sammenlikner du med en vanlig høyrentekonto, så har du valgt den beste banken om du kommer deg over en rentesats på 2 % per år.

Også når det kommer til BSU er det forskjell på hvor gode renter du får, bankene imellom. Derfor kan det lønne seg at du holder deg oppdatert på variasjonene. Det er fullt mulig å flytte kontoen om du ønsker det, og operasjonen er som regel ganske enkel.

Det som i tillegg gjør BSU enda bedre, er at du kan trekke 20 % av innskuddet fra på skatten. Hvis du tenker på at du kun kan sette inn kr. 25 000 per år innenfor denne ordningen, så blir det ikke snakk om voldsomme summer, men det er et godt incentiv, for beløpet det gjelder. Altså kr. 5 000 i skattefradrag per år.

For å utnytte skattefordelen til det fulle må du tjene mer enn kr. 69 650 per år, og om du har andre grunner til trekk, må du tjene mer. Det kan være vanskelig for de yngste å komme over denne grensen. Den som tjener mindre gjør lurt i å anpasse det årlige innskuddet til skatten, heller enn å satse på et maksimalt innskudd.

Begrensninger rundt BSU

Det finnes en del regler som regulerer hvem som har muligheten til å benytte seg av den beste spareformen i Norge i dag. Første begrensning er alderen. Du kan benytte deg av spareformen så lenge du er 33 år gammel i løpet av hele inntektsåret, eller yngre.

Den lavere aldersgrensen er det inntektsåret da du fyller 13, så det er muligheter for å begynne tidlig med å spare, selv om det sikkert slår de færreste 13-åringer som en god anvendelse penger. Den som slår til på dette tilbudet kommer likevel til å kunne takke seg selv senere.

På den andre siden er det ingen grunn til hastverk. Om du setter inn maksimalbeløpet på kr. 25 000 per år, trenger du kun å gjøre innskudd i tolv år for kontoen er full. Den øvre grensen er nemlig på kr. 300 000.

Du kan i løpet av livet kun åpne en BSU-konto, men du står fritt til å bytte bank, om du skulle oppdage små forskjeller i rentebetingelsene hos de mange bankene på markedet. Da flytter BSU-kontoen over, fra den ene banken til den andre.

Om du tar ut penger, utover skatte-årets sparebeløp, forfaller også sparemulighetene på kontoen for alltid. Dertil, for å beholde den oppsamlede skattefordelen, må du også bruke de oppsparte midlene til å kjøpe bolig. Det betyr at du bruker pengene som egenkapitalandel for boligkjøpet, eller at du bruker pengene til å betale ned på et eventuelt boliglån, som for eksempel fellesgjeld i et borettslag.