Kredittsjekk – Kredittvurdering og Kredittscore

Kredittsjekk, kredittvurdering og kredittscore - Lær om disse begrepene på Lavrente.org og forstå deres betydning i finansverdenen.

lavrente

I forbindelse med det rent formelle rundt kreditt-regulering og lovgiving, vil du møte på en del forskjellige begreper, som sjeldent defineres ordentlig. Det kan godt hende at du har et visst begrep om hva ord som kredittsjekk, kredittvurdering og kredittscore innebærer, men her forklarer vi det i detalj. Det er nemlig viktig å forstå begrepene, slik at du også skjønner dine rettigheter og forpliktelser.

Hva er en kredittsjekk og hvorfor er det viktig?

En kredittsjekk er en kontroll av økonomien til privatpersoner eller bedrifter. Det er vanlig å foreta en kredittsjekk når noen kjøper noe på avbetaling, når noen tar opp et lån, eller om noen inngår et abonnement som innebærer et kredittelement, som for eksempel et abonnement på mobiltelefon.
Gjennomføringen av en kredittsjekk krever en lempelig grunn. Det må være et kredittelement i handelen. Det er altså ikke noe grunnlag for å gjennomføre en kredittsjekk på noen som leier en bolig som de betaler forskuddsvis hver måned, eller om de kjøper en mobiltelefon som har kontantkort.
Kredittopplysningsselskapet har ikke lov til å gi ut informasjonen om det ikke eksisterer en slik grunn. Om de gir ut informasjon er de også forpliktet til å informere deg via et gjenpartsbrev. Her skal du opplyses om hvem som fikk utlevert informasjon om deg, og hvilken informasjon som de mottok.
Opplysninger som kan bli gjort tilgjengelig er slike ting som inntektsinformasjon, eventuelle betalingsanmerkninger, skatteligning basert på opplysninger fra Skattedirektoratet, eventuelle foretak registrert i Brønnøysundregistret, samt din folkeregistrerte adresse. Alt dette skjer innenfor de definerte rammene til personopplysningsloven.
Grunnen til at kredittsjekker gjennomføres er selvfølgelig å minimere mulighetene for svindel eller at kreditorer gir kreditt til folk som ikke er i stand til å ta ansvaret for en kreditt. Hovedsakelig er det en viktig sikring for bransjen, men det reduserer også tap og utgifter som ellers ville ha blitt sosialiserte, og falt alle kunder av kredittselskapene til last. I siste instans er det den anstendige og fornuftige kunden som tjener på en slik ordning.

Hva er en kredittvurdering og når gjennomføres den?

En kredittvurdering har som hensikt å finne et uttrykk for en persons kredittverdighet, men man bruker også begrepet Kredittvurdering om den samme prosessen, når man snakker om selskaper eller stater.
Kredittvurderingen tar utgangspunktet i din finansielle historie, så vel som i nåværende aktiva og passiva. Hensikten med en kredittvurdering er i første linje, å fastslå om en potensiell låntaker er i stand til å tilbakebetale et lån. I senere tid har man også begynt å bruke kredittvurderinger for å justere forsikringspremier. I Norge strekker kredittscoren, uttrykket for en kredittvurdering, seg fra 1 til 100, men det varierer fra selskap til selskap hva slags skala de bruker. En lav score gjør det vanskelig å få lån og kreditt.

Om du får et dårlig resultat på en kredittvurdering, så indikerer det at du er en risiko for långiveren. Det medfører enten høyere renter, eller at kreditoren ikke ønsker å låne deg penger. Om du derimot scorer høyt på kredittvurderingen, vil du få tilbud om større kreditter og bedre betingelser for lån eller kreditter.

Bankene gjennomfører sjeldent selv kredittvurderingen, men kjøper en kredittvurdering fra et kredittopplysningsbyrå. I Norge finnes det flere forskjellige selskaper som driver med slikt. Blant det store og mest brukte, finner vi Soliditet, Lindorff, Experian, Bisnode Credit AS, så vel som Eniro Norge.

Disse selskapene setter opp statistiske modeller for å vurdere folks kredittverdighet, og det er fornuftig å anta at det finnes små avvik i vektingen av forskjellige faktorer fra selskap til selskap. Det er en antakelse at de ikke kun ser på den finansielle historien til den enkelte, men at de også tar for seg den økonomiske oppførselen til forskjellige statistiske klasser, som de putter lånsøkeren inn i. Viktige faktorer kan være elementer som personlig inntekt, formue og eiendom, men faktorer som alder, kjønn, hyppig flytting, og andre statistiske klassifikasjoner kan spille inn. Betalingsanmerkninger er en veldig viktig faktor i denne sammensetningen. Om du har betalingsanmerkninger, vil dette nemlig ofte virke som en sterk diskvalifiserende faktor.

Hva er en betalingsanmerkning?

En betalingsanmerkning er et slags alarmsignal til kreditorer som indikerer at noen ikke har betalt regningene sine. Det kan selvfølgelig være gode grunner til dette, som sykdom og private kriser, så vel som uheldige investeringer, men i første omgang spiller ikke dette noen rolle.

Den som har ignorert to purringer på en regning, vil bli opplyst om at regningen har gått til inkasso. Derfra rapporteres opplysningen videre til kredittopplysningsselskapet, og du får registrert en betalingsanmerkning på din kredittvurdering.

For å bli kvitt en betalingsanmerkning må du betale det du skylder. Da slettes betalingsanmerkningen i løpet av kort tid. Om gjelden hefter ved et insolvent firma, må du gjerne ordne en konkurs, noe som kan ta tid. Det betyr at du kan oppleve lengre perioder uten å være i stand til å ta opp et lån, eller til å bruke kredittkort, eller til å ha telefon eller internett, og liknende, som involverer abonnement og etterskuddsbetaling.

Gjennomfør en kredittsjekk på deg selv

Kredittbyråene bruker en datasimulasjon for å beregne din kredittscore. Betalingsanmerkninger er en dominerende del av hvordan din kredittscore settes sammen, men den utgjør langt fra alt i vurderingen.
Hos gjeldsofferalliansen kan du raskt og enkelt få hjelp med å gjennomføre en kredittsjekk på deg selv. Om det bare er en generell sjekk, må du betale en liten avgift, men du kan også ha rett på gratis opplysninger. Hvis du nemlig har betalingsanmerkninger er kredittopplysningsbyråene forpliktet til å overlevere denne informasjonen uten omkostninger.

Noen av selskapene tilbyr online tjenester hvor du kan be om opplysningene, men dette krever at du kan identifisere deg med Bank-ID. Om du ikke har Bank-ID, så er det fortsatt mulig å få tilgang til opplysninger. Disse vil da ikke bli overlevert digitalt, men vil bli sendt via posten, til din folkeregistrerte adresse, mot at du oppgir personnummer. Om du har et avsluttet eller aktivt firma, som er registrert, eller var registrert i ditt navn, kan du også søke om informasjon om dette firmaet. Da trenger du organisasjonsnummer og firmanavn.
Du kan enkelt skrive et brev til det kredittopplysningsbyrået som det gjelder, og de er forpliktet å svare deg. Noen selskaper har forenklet prosessen, og hos to av dem kan du gjennomføre det hele online:
Hos selskapet Soliditet kan du få innsyn her og hos Experian kan du lage din egen brukerprofil.

Hvordan får jeg bedre kredittscore?

En kredittscore, også din personlige, baserer seg på en matematisk statistisk modell. Derfor er det ikke mulig å endre din score på andre måter, enn ved eventuelt å korrigere feil i opplysningene som brukes. Andre forandringer som kan bedre din kredittscore har med livsførsel å gjøre.
Betalingsanmerkninger er den viktigste faktoren, og om du ønsker lån og kredittverdighet er dette det første som du faktisk kan forandre på egen hånd. Betal regninger i tide, og kvitt deg raskt med inkassokrav, slik at du raskt kan få opp scoren din.

Gjeldsgrad er også en viktig faktor som kan utelukke kreditter og lån. Om du har mange lån og åpne kreditter, vil dette gjøre det mulig å stille spørsmål ved din tilbakebetalingsevne. Om din inntekt ikke er stor nok til å betjene de lånene som du allerede har, eller om inntekten er akkurat stor nok til å betjene den løpende gjelden, vil dette senke din kredittscore. Her er det viktig at du selv passer på ikke å overtrede grensen. Noen selskaper spekulerer nemlig i at du ikke kan betale tilbake, slik at du havner i større problemer, gjennom at de skrur opp renten på lån og kreditter til det maksimale, når du ikke klarer å møte tilbakebetalingskravene.

Hyppige adresseendringer er også en faktor som kan slå ut negativt. Om du finner deg et sted hvor du kan jobbe og bo fast, vil dette virke positivt på kredittvurderingen.
Alder er også en viktig faktor, men det er vanskelig å gjøre noe med denne. I alle fall kan du ikke gjøre stort mer enn å vente. Vanlige viktige aldersgrenser for å få bedre kredittscore, er 18 år, 20 år, 23 år og 25 år. Den som er over 25 anses nemlig som langt mer ansvarlig og tilregnelig, enn den som er ferskt utklekket 18-åring som skal klare seg på egen hånd for første gang. Noen kredittkort og låneinstitusjoner opererer med enda høyere aldersgrenser. Om du skal ha gullkortet til American Express må du for eksempel være fylt 30 år, og flere andre kortselskaper har liknende aldersgrenser.