Lån med sikkerhet

lavrente

Ved mange former for lån kreves det at du som låntager stiller en sikkerhet for lånet. Den fører til at det er større sjanse for å få godkjent en lånesøknad, og den øker muligheten for å få større lån. Dette kan finne sted på flere forskjellige måter.
En vanlig måte er pantsetting, som har to hovedformer. Håndpant innebærer at debitor, den som låner penger, fysisk overleverer den pantsatte gjenstanden, ved for eksempel å deponere verdipapirer, eller ved å overlevere nøklene til en eiendom, og samtidig tinglyse overføringen av råderett over objektet, eller registrerer overføringen i løsøreregistret.

Underpant er den andre formen, hvor kreditor, den som låner ut penger, mottar et tinglyst pantebrev i et aktivum som tilhører debitoren. Det være seg fast eiendom eller løsøre og maskiner. Kausjon er også en vanlig form for sikkerhet for lån. Kausjon innebærer at en eller flere personer påtar seg ansvaret med å innfri et lån, om ikke låntager er i stand til å betjene et lån.
Innen privat handel er det også mulig å bruke bankgarantier. En bankgaranti innebærer at en bank mot betaling sikrer tilbakebetalingen.

Forsikringer kan også gi en sikkerhet. En livsforsikring vil for eksempel kunne ta på seg ansvaret for å tilbakebetale et lån, om debitor skulle dø før lånet er tilbakebetalt. En uføreforsikring vil kunne dekke lån om noen skulle bli ufør.

Lån med sikkerhet i bolig

For de fleste vil den vanligste formen for sikkerhet for et lån være den egne boligen.

Boliger har en fast verdi som fungerer som en utmerket sikkerhet. Om du søker om lån i en bank, kan du sette boligen i underpant hos banken. Dette skjer om du tar opp et rammelån for å få tilgang på forbrukskapital, om du kjøper den første boligen, eller om du bruker boligen som sikkerhet for å kjøpe en fritidseiendom eller et kjøretøy. Om du allerede eier boligen og har betalt lånet, vil sikkerheten i boligen medføre at du kan få lån til meget gunstige betingelser. Som regel vil du få låne store beløp til meget lave renter. Om du er på utkikk etter din første bolig, kan det hende at banken ber om en tilleggssikkerhet i annen eiendom, da er det lurt å ha snille slaktinger som enten kan kausjonere, eller stille med sikkerhet i for av sin betalte bolig.

Verdiøkning i boligen gjør den til en bedre sikkerhetsgaranti

Om du kjøpte din bolig da prisene var på sitt laveste, er den i dag verdt mer. Det gjør at den yter en større sikkerhet. Enkelte steder i landet har prisene steget med 40 % siden 2008. Da kan det være lurt å be om en ny verdivurdering fra banken, noe som er billigere enn en vurdering fra en takstmann.

Les mer om boliglån her

Lån med sikkerhet i bil og kjøretøy?

Panteloven i Norge sier at banker kun har lov å etablere salgspant i motorvogn, det vil si når et reelt kjøp av en bil finner sted. Om du kjøper en bil vil banken kreve pant i denne bilen, til billånet er betalt, men bilen er ikke gyldig som en sikkerhet for banklån under andre omstendigheter. Panteloven krever også at kjøretøyet ikke er overlevert til låntaker, før dokumentet Salgspant i Motorvogn er undertegnet hos banken.

Unntak gjelder om kjøretøyet er eid av en bedrift. Da kan motorvogner som brukes, eller er bestemt til bruk, i næringsvirksomhet, settes i underpant. Underpant, noe som betyr at eieren fortsatt kan bruke motorvognen.

Les mer om billån her
Les mer om lån til MC her
Les mer om lån til båt her

Annen eiendom

Lån med sikkerhet i hytta, eller i annen fritidseiendom er også vanlig for den som har muligheten til dette. Det er for det første mindre risikabelt enn å sette den egne boligen i pant mot et lån, og sikkerheten fungerer på samme vis som om man bruker den egne boligen som pant. Fritidseiendommens estimerte verdi er det som stilles som en garanti.

Les mer om lån til hytte og fritidsbolig her