Båtlån

Er du ute etter å kjøpe deg ny båt? Da kan det være lurt å ta opp et spesifisert båtlån.Her kan du se banker og finansinstitusjoner som tilbyr båtlån.

1. Beløp å låne

Velg beløp mellom 1000-500 000 kr

2. Din alder?

Din alder viser hvilke lån du kan ta

3. Betalingsanmerkninger?

Noen långivere aksepterer dette

Nei

Ja

Hvordan finner du det beste Båt-lånet?

Billige båt-lån formidles gjerne med det omtrent samme grunnlaget som lån for bil og andre motorkjøretøy. Som med andre kjøp av denne typen, så får du en lavere rente om du bringer med deg en viss egenkapital som kan dekke deler av kjøpsprisen, slik at banken kun må delfinansiere kjøpet. Du blir belønnet om du har en egenkapitalandel som ligger på mer enn rundt 35 %, men det er ikke et absolutt krav for deg som vil kjøpe en båt.
Om du anses som betalingsdyktig etter en kredittvurdering, er det ingenting som direkte hindrer at du får fullfinansiert det neste båtkjøpet. Men dette påvirker selvfølgelig den effektive renten på lånet, som kommer til å bli litt høyere, enn om du bringer med deg egenkapital.

Båt-lån beregnes på nesten samme vis som lån for kjøp av bil, så du kan bruke lånekalkulatoren for bilkjøp om du ønsker deg en grov oversikt over hva markedet har å tilby til en fremtidig båteier. Vil du ha et nøyaktig begrep om hva et båt-lån koster for deg, må du søke og vente på et nøyaktig svar fra banken.

Sammenlign bankene

Det er mange aktører i Norge i dag som tilbyr denne typen lån. Noen tilbyr 80 prosent finansiering, andre bare 65. Det vil si at du er nødt til å stille med 35 prosent egenkapital hos enkelte aktører. Sammenlign bankene på markedet, så finner du en riktig match for deg med lavest mulig rente. Ved å ta i bruk en lånekalkulator vil du kunne beregne ut et omtrentlig terminbeløp, samt hva du blir nødt til å betale totalt.

Renter på båtlån

Større båter på over 7 meter som er registrert i Skipsregisteret, har ofte lavere rente enn mindre båter.

Den effektive renten på båtlån, det vil si renten inkludert bankens gebyrer, varierer fra bank til bank og i henhold til markedskreftene, men vil i gjennomsnittet ligge på mellom 6-8 prosent på et lån på 350 000 kr med 10 års nedbetaling.

Pass på å ikke ta opp et forbrukslån for å kjøpe båt, da dette er et mye dyrere lån. Når du tar opp båtlån tar du nemlig opp lån med pant i båten, og på grunn av denne lavere risikoen fra bankens side, vil rentene være lavere enn ved forbrukslån.