Lån til snøscooter

lan lag ranta

Gode råd for den som trenger penger til snøscooter

Spesielt om du har eiendommer i utmark, eller om du har en avsidesliggende hytte, i ordets rette forstand, så kan en snøscooter være et utmerket fremkomstmiddel på vinterstid. I tynt bebodde områder lenger nord i Norge, er de også et utmerket fremkomstmiddel i hverdagen, spesielt når det kan ta en stund før det brøytes.
Et snøscooterlån fungerer på samme vis som andre lån for det som generelt betegnes som fritidskjøretøy. Du får som regel de samme betingelsene som når du ønsker å kjøpe motorsykkel eller fritidsbåt. Ikke alle banker angir snøscooterlån som en egen kategori, men du vil finne da samme betingelsene som ved lån for kjøp av andre fritidskjøretøy.

Snøscooterlån er en enkel affære men du må ta hensyn til et par ting

Et viktig moment for deg som ønsker å kjøpe en ny snøscooter, er at lønet kan bli langt billigere om du har spart opp en større andel av egenkapital. Grensen for å få de beste betingelsene ligger ved 35 %. Da er du sikret den laveste effektive renta for snøscooterlånet.
Om du ikke har penger liggende spart, kan det være lurt å undersøke om du kan få et rammelån på huset. Hvis huslånet er delvis betalt, vil dette uansett være den billigste måten å få tak i egenkapitalandelen, om du ikke kan låne nok for å betale hele scooterkjøpet på dette viset.
Selvfølgelig tilbyr banker også fullfinansiering av snøscooter-kjøp men dette kan fort bli en god del dyrere, med en effektiv rente, som gjerne kan stige til det dobbelte.

Bruk lånekalkulatoren for å finne de beste betingelsene for ditt snøscooterkjøp

Med lånekalkulatoren finner du raskt de bankene som tilbyr de beste generelle betingelsene for kjøp av snøscooter. Dette er en god begynnelse for å orientere seg på lånemarkedet. Men du bør være oppmerksom på at de effektive rentene som oppgis, kun er veiledende. Noen ganger er de et uttrykk for den gjennomsnittlige renten som en kunde betaler for et scooterlån, andre ganger oppgir banken kun den laveste mulige renten som de tilbyr. Dette varierer.
På det viset kan lånekalkulatoren være et godt hjelpemiddel for å få oversikt over hvilke betingelser som er mulig for et snøscooterlån, men dette er kun det første steget på veien mot en oversikt. For å vite hvilke betingelser som du får på snøscooterlånet ditt, må du faktisk kontakte banken, og levere dem en oversikt over din private økonomi.

Kontakt flere banker med forespørsel om et snøscooterlån

Det finnes stor variasjon i hvilke betingelser som tilbys av de forskjellige bankene. Derfor er det lurt å kontakte flere av dem som kommer opp blant de beste tilbudene i lånekalkulatoren for snøscooter. Kontakt med banken er i dag ikke lenger noe som du må gjennomføre i egen person. Det holder som regel at du kommuniserer over e-post. Dette stemmer både når det kommer til mindre og til større beløp. På det viset er det også enkelt å stille en forespørsel om scooterlån til mange banker på en gang.

Den generelle informasjonspakken som du sender banken?

For å få lån er det noen enkle dokumenter som kreves, selv om det kan være små variasjoner i informasjonsmengde som kreves, fra bank til bank. Som regel trenger du kun å skanne inn lønnsslippene fra den siste tiden, så vel som fjorårets ligningsattest. Om du har annen gjeld eller lån, så må du også dokumentere dette. Deretter kan du regne med et rimelig raskt svar fra de forskjellige bankene. Selv om det noen ganger kan ta så lite tid som 5 minutter, kan det være lurt å smøre seg med litt mer tålmodighet. I løpet av to dager er det likevel vanlig å ha fått svar fra alle spurte.

Deretter får du et lånebevis

Som svar vil du, om du er blitt godkjent som kunde, få et lånebevis. Dette lånebeviset har flere funksjoner. Det er viktig at det fungerer som et bevis for selgeren av snøscooteren, om at du faktisk kan betale ham, men samtidig fungerer lånebeviset også som en formalisering av forholdet mellom banken og deg.
Lånebeviset gir deg nemlig en oversikt over betingelsene som gjelder for lånet. Om du ikke i forveien hadde bestemt deg for hvilken snøscooter som du ønsker deg, så vil lånebeviset opplyse deg om det maksimale lånebeløp som du kan bruke for scooter-kjøpet. De vet du hvor langt du kan strekke deg. Utover dette står du da relativt fritt til å velge snøscooter-merke eller modell.

Finn den beste renta for snøscooter-lån

Når du kjøper en snøscooter kan du regne med å få de samme betingelsene, som om du kjøper en motorsykkel eller en fritidsbåt. Ikke alle banker vil oppgi snøscooterlån som en egen kategori, men de fleste banker vil ha en lånekategori som de kaller for båt eller MC. Her finner du også de grunnleggende betingelsene for snøscooterlån.
På lånemarkedet eksisterer det store spenn. Mange lokale banker spekulerer for eksempel i at deres faste kunder ikke kommer til å sjekke rentebetingelsene hos de mange konkurrentene. Små banker som opererer på nasjonalt nivå, spekulerer derimot på å kunne erobre nye kunder med å tilby meget gunstige betingelser. Derfor eksisterer det et stort spenn mellom det som man kan anse som mellomsjiktet for lån, og de billigste tilbyderne av lån. Du bør også være oppmerksom på at flere av de store internasjonale bankene, som putter mye penger inn i markedsføring av sine finansprodukter, ofte kan være dyrere enn din lokale bank, når det kommer til stykket.

Den magiske 35 % -grensa

Som med andre motorkjøretøy, kan du også ved scooterlån regne med bedre betingelser om du stiller med en større andel egenkapital for kjøpet. Det er selvfølgelig mulig å få fullfinansierte scooterlån, men da stiger rentekostnadene. De billigste bankene for et fullfinansiert lån, for kjøp av snøscooter, vil ligge på i overkant av 7 % effektiv rente.
De beste betingelsene kan du forvente deg, om du stiller med mer enn 35 % egenkapitalandel for kjøpet. Da ligger de billigste snøscooterlånene på i overkant av 5 % effektiv rente, mens dyrere tilbydere vil pushe den effektive renta opp mot 7,5 % effektiv rente. Det er en forskjell som du merker over tid, spesielt om du kjøper en ny og litt større snøscooter, hvor kjøpsprisen gjerne kan komme opp i kr. 150 000. Om du er på utkikk etter en liten og brukt snøscooter til rundt kr. 30 000, er det kanskje ikke så nøye.