Lån uten sikkerhet

Om du ønsker å ta opp et lån uten pant i bolig eller bil, skal du søke om et lån uten sikkerhet. Det finnes mange aktører, så vær nøye med å sette deg inn i priser og vilkår for å finne det alternativet som passer best for deg.

1. Beløp å låne

Velg beløp mellom 1000-500 000 kr

2. Din alder?

Din alder viser hvilke lån du kan ta

3. Betalingsanmerkninger?

Noen långivere aksepterer dette

Nei

Ja

Er det mulig å låne penger uten sikkerhet?
Om du fortsatt ikke er etablert kan det være krevd at du låner penger uten å kunne stille med noen form for fast sikkerhet. Et lån uten sikkerhet omtales vanligvis som er forbrukslån, og en låneløsning av denne typen tilbys av veldig mange forskjellige banker og låneinstitusjoner.

Det som i det fulle og hele erstatter sikkerheten som skulle ha blitt stilt som garanti, når man tar opp et forbrukslån, er det som kalles en kredittvurdering. En kredittvurdering, eller kredittrating er en totalvurdering av din private økonomiske helsetilstand, men den kombineres også med statistikker over hvordan folk i din statistiske klasse pleier å oppføre seg. Hvordan den helhetlige vurderingen av deg faller ut, er likevel vanskelig å si, siden kriteriene er en del av bankenes forretningshemmeligheter, og fordi vurderingskriteriene er forskjellige fra bank til bank.

Lån uten sikkerhet pleier å være dyrere enn lån med sikkerhet, men det er mulig å finne gunstige tilbud. Siden det er din private økonomi som garanterer for lånet, vil det ved et lån uten sikkerhet bli en høyere rente enn om du låner med sikkerhet. Både den nominelle og den effektive renten på et lån uten sikkerhet er høyere, enn ved et lån hvor immobilia blir stilt som garanti.
De forskjellige vurderingskriteriene fra bank til bank gjør det fornuftig å søke hos flere tilbydere, om man vil ha et lån uten sikkerhet. Man kan på dette viset sørge for at man får en effektiv rente som er så lav som mulig.

Vi har alle vært der, og vi kommer helt sikkert til å komme dit igjen. I perioder av livet vil det utvilsomt dukke opp uforutsette utgifter som setter sitt preg på hverdagen. Vaskemaskinen kan ryke, bilen må på verksted, julegaver skal handles inn, eller konfirmasjonen til eldstesønnen er rett rundt hjørnet. De fleste av oss har en plan om å spare opp en buffer til slike tilfeller, men av forskjellige årsaker kan det vise seg å være utilstrekkelig når det trengs som mest. Selv om du vet at neste års feriepenger ville vært tilstrekkelig til å løse problemet, er de for langt unna til å være en reell løsning her og nå. Du skulle hatt litt ekstra penger tilgjengelig i mellomtiden. Det er imidlertid ingen grunn til våkenetter og fortvilelse, for i slike tilfeller kan et lån uten sikkerhet og med lav rente være et godt alternativ.

Lån uten sikkerhet med lav rente

Det var en tid da det å søke om lån innebar at du måtte møte opp på et bankkontor i åpningstiden og med luen i hånden. Slik er det ikke lenger. Et lån kan du enkelt og greit søke om via internett. Det er raskt og effektivt, og det kan gjøres hjemmefra når det passer deg. Når du søker på et lån uten sikkerhet med lav rente, altså lav kostnad på lånet, vil du få opplyst hva slags dokumentasjon som må legges ved søknaden. Hvis du passer på å sende inn alle dokumentene som etterspørres i teksten med en gang, kan du få svar på dagen.

Som i alle tilfeller der penger skal lånes ut, stilles det også noen krav til den som ønsker å låne penger uten sikkerhet, og spesielt dersom du skal få de mest gunstige rentebetingelsene. Du må vanligvis være bosatt i Norge, være over 21 år gammel, ha fast inntekt og ingen betalingsanmerkninger. Sett deg godt inn i kravene hos den enkelte långiver, og ta deg tid til å samle sammen dokumentasjonen du trenger, før du sender søknaden. Ellers vil du måtte ettersende nødvendig dokumentasjon, noe som vil føre til en lengre søknadsprosess.

Ikke lån mer enn du trenger

Du kan låne både store og små beløp, men det viktigste er at du ikke låner mer penger enn du faktisk trenger. Både for egen del og for å få en lavest mulig rente på et lån uten sikkerhet er det lurt å sette opp et budsjett og en plan for hvordan pengene skal brukes. På den måten ender du heller ikke opp med å låne mer penger enn du egentlig trenger.

Slik fungerer det

Hva er et lån uten sikkerhet? De fleste lån uten sikkerhet kalles vanligvis forbrukslån. I de fleste tilfeller utbetales lån fra de store bankene mot en avtale om at dersom lånet blir misligholdt, har långiver rett til å overta eierskap i for eksempel bolig eller bil. Et lån uten sikkerhet betyr at du låner penger uten det tas pant i bolig, bil eller annen sikkerhet. Disse typer lån kalles vanligvis forbrukslån.

Uten denne sikkerheten blir imidlertid risikoen høyere for en långiver. Prisen på lånet, altså renten, kan derfor variere mye. Det er imidlertid en myte at rentesatsen automatisk blir uoverkommelig høy. Den vanligste rentesatsen på effektiv rente ligger på mellom 8,5 % og 23 %, men denne settes individuelt, så vær en aktiv deltaker i din egen prosess. En god søknad med all nødvendig dokumentasjon vil være med å telle positivt når renten skal avgjøres i nettopp ditt tilfelle.

Husk at søknaden er långiverens hovedkilde til førsteinntrykk og informasjon om deg. Den skal representere deg, og en ryddig og ordentlig søknad vil gi inntrykk av en ryddig og ordentlig lånsøker. Husk at ulike tilbydere har forskjellige priser og vilkår. Ta deg derfor god tid til å sammenligne de forskjellige långiverne ut fra både korttids- og langtidsperspektiv. Sett deg godt inn i vilkårene hos banken før du søker – da er du best mulig forberedt når du får svaret ditt.