Serielån og annuitetslån

Forstå forskjellen mellom serielån og annuitetslån hos Lavrente.org. Velg riktig lånetype som passer best for deg og din økonomi.

lavrente

Hvilken låneform er best?

Det finnes to grunnleggende former for hvordan banken organiserer utlån og tilbakebetalingen av penger. Den ene, og vanligste formen for lån, er det som kalles for annuitetslån. Den andre formen for lån kalles et serielån. I de påfølgende avsnittene forklares forskjellen på de to måtene å organisere et lån på, og hvilke konsekvenser dette har for deg som lånetaker. Som regel vil banken bestemme hvordan tilbakebetalingsplanen vil se ut, men det er på den andre siden greit å vite hva begrepene innebærer, og å ha en grov oversikt over hvordan prinsippene vil utarte seg for deg som lånekunde.

Serielån

Et serielån utmerker seg på det viset, at du betaler synkende terminbeløp over tid. Terminbeløpet settes nemlig sammen av en rentebit og en avdragsbit. Avdragsbiten forholder seg konstant over nedbetalingstiden, mens rente-andelen synker i takt med at det lånte beløpet blir mindre.
Denne typen nedbetalingsplaner har utviklet seg over de siste 200 årene, men de er vanligvis blitt brukt for å betale for kjøp av løsøre, som møbler, maskiner eller til og med biler, det som man i dag vanligvis kaller for konsumkreditt.
Rent praktisk er serielån billigere enn annuitetslån med samme løpetid, men de innebærer at du må betale mer i den første andelen av lånetiden, men langt mindre i den siste andelen av lånetiden. Siden du betaler tilbake en større andel av det lånte beløpet med en gang, blir andelen av gjeld ved et serielån alltid mindre, enn om samme lån ble organisert som et annuitetslån. Det er mulig å ha en avdragsfriperiode i begynnelsen av lånet, men dette er med på å drive opp rentekostnadene over tid.
Om du har råd til å betjene de første store terminbeløpene, og om du har en stabil og sterk betalingsevne, vil det derimot lønne seg om du velger et annuitetslån, men med en kortere løpetid enn det gitte serielånet. Den økonomiske belastingen blir da kanskje hardere i det korte løp, men du kan spare en del renteutgifter.

Annuitetslån

Annuitetslån er derimot en organisering av tilbakebetalingen som innebærer at terminbeløpet beholder den samme størrelsen over hele lånetiden. I begynnelsen så betaler du en mindre andel av beløpet som avdrag, mens brorparten går til å betjene renteutgiftene. Over tid synker så rente-andelen, og større deler av beløpet brukes til å betale tilbake lånet. Terminbeløpet kalles vanligvis for annuitet. Du finner det ved å multiplisere det lånte beløpet, med det som kalles en annuitetsfaktor. Beregningen er litt kronglete for vanlige dødelige.
Annuitetslån brukes vanligvis når det er snakk om å låne meget store beløp. Det er vanlig å bruke denne formen om du kjøper deg en bolig og trenger boliglån, eller om du skal kjøpe noe annet stort, som krever en lang tilbakebetalingstid.

Banken tjener mest på annuitetslån?

Det stemmer nok at bankene tjener marginalt mer på annuitetslån, enn om de gir deg et serielån, men du som lånetaker trekker noen andre fordeler ut av ordningen. Siden alle ratene som må betales tilbake er like store, får både banken og du fordelen av at det hersker en stabilitet i pengeflyten, som det er enkelt å arbeide med, og enkelt å forholde seg til. Om summene blir store nok, er det altså av fordel for begge parter at dere organiserer det hele som et annuitetslån. Om det er snakk om mindre summer, hvor den første raten ikke er noe problem for deg, er det kanskje til din fordel å velge et serielån.

Kalkulator for serielån

Med kalkulatoren for serielån kan du enkelt og greit skaffe deg oversikten over hvor mye du må betale på et serielån over tid.
Ved serielån er avdragene like store for hver termin. Om du for eksempel har lånt et beløp over 10 år med månedlige terminer, vil du i løpet av denne perioden ha 120 innbetalinger på 1/120-del av det lånte beløpet. Om du legger lånebeløpet inn i kalkulatoren, så regner den ut den effektive renten, summen av renter og gebyrer, i tillegg til de termingebyrene som du må betale.
Samtidig kan du bruke serielånkalkulatoren til å sammenlikne forskjellige lånetilbud fra konkurrerende banker. Dette gir deg raskt oversikt over hvilke tilbud som står deg til rådighet, og til hvilke muligheter du har for dine fremtidsplaner.

Hva trenger du for å sette opp regnestykket?

I kalkulatoren for serielån må du legge inn lånebeløpet, den nominelle renten per år, antallet terminer for tilbakebetaling, varigheten på serielånet, etableringsgebyr, så vel som depot-gebyr og termingebyret. Tinglysingsgebyret er vanligvis ikke inkludert når du regner ut effektive renter. Om serielånet er avdragsfritt i en gitt periode, legger du også inn antallet avdragsfrie år.

Kalkulator for annuitetslån

Med kalkulatoren for annuitetslån kan du enkelt og greit få oversikten over hvor mye du må betale på et annuitetslån. Om du legger inn den nominelle renten, så vel som de gebyrene som anstår, får du raskt se hva den effektive renten er, så vel som hvor store de månedlige avdragene blir. Slik kan du lett ta en avgjørelse om hvor lang avbetalingstid du trenger, og hvor store utgiftene kommer til å bli i fremtiden.
Annuitetslånskalkulatoren gir deg i tillegg en god markedsoversikt over hvilke tilbud de forskjellige bankene tilbyr den som ønsker et annuitetslån. Tallene som vises i kalkulatoren er gjennomsnittstall som egner seg for å sammenlikne tilbudet. Ditt individuelle tilbud kan skille seg fra den gjennomsnittlige oversikten.