Faren ved SMS-lån

Faren ved SMS-lån - Vær oppmerksom på de potensielle risikoene. Sammenlign lån for tryggere alternativer med Lavrente.org.

lavrente

SMS-lån er fortsatt ikke veldig vanlig i Norge, men flere aktører prøver nå å etablere denne formen for pengeutlåning. For mange kan dette virke som den neste store trenden innen måten vi forvalter våre penger på, og for måten som vi fremover vil låne penger på. Grunnideen er enkel. Man kan ordne alt det praktiske rundt lånet over mobilen, og man får pengene direkte på kontoen, eller de knyttes opp mot abonnementet på mobilen.

Dette høres kanskje enkelt, raskt og praktisk ut, men det finnes en del problemer forbundet med SMS-lån. For det første har de det samme problemet som andre smålån. Lånebeløpene er små, nedbetalingstiden er kort, og den effektive årsrenta på slike lån er forferdelig høy. Selv om totalbeløpet som det er snakk om er ganske lite, er ikke denne typen SMS-lån noe for fremtiden.

Kan hende har andre låneformer søknadsprosesser som krever litt mer papirarbeid og byråkrati, men det lønner seg i lengden. Det er billigere å skaffe seg et kredittkort men en lav kredittgrense, eller å ta opp et forbrukslån på normalt vis. Da får man i begge tilfeller mer for pengene. Om man vil kjøpe seg noe og først forventer å kunne betale tilbake etter en måned, vil man med et kredittkort fullstendig slippe renteutgiftene, mens man med smålån og SMS-lån vil ha sammenliknbart store utgifter.

Les mer om SMS-lån her

10 farer med SMS-lån og kortsiktige lån med høye renter

1. Høye rentekostnader: SMS-lån og kortsiktige lån har vanligvis betydelig høyere renter enn vanlige lån, noe som kan føre til store økonomiske byrder.

2. Gjeldsfelle: Raske og enkle lån kan friste til å ta opp flere lån samtidig, og dette kan føre til en farlig gjeldsfelle.

3. Kort tilbakebetalingstid: Kortsiktige lån har ofte svært korte tilbakebetalingstider, som kan være vanskelige å oppfylle for mange låntakere.

4. Risiko for mislighold: Høye renter og korte tilbakebetalingstider øker risikoen for mislighold av lånet.

5. Negativ påvirkning på kredittscore: Mislighold av SMS-lån kan påvirke kredittscoren negativt og gjøre det vanskeligere å få lån i fremtiden.

6. Lave lånegrenser: SMS-lån har vanligvis lav lånegrense, som ikke alltid dekker de reelle økonomiske behovene til låntakeren.

7. Aggressive markedsføringsmetoder: Mange lånetilbydere for SMS-lån bruker aggressive markedsføringsmetoder, som kan føre til uansvarlig låneopptak.

8. Høy risiko for å bli sittende fast i gjeld: For noen kan SMS-lån føre til en ond sirkel av stadige lån for å dekke tidligere lån, noe som fører til en varig gjeldsbelastning.

9. Manglende regulering: SMS-lån er ofte mindre regulert enn tradisjonelle lån, noe som kan utsette låntakere for urimelige vilkår og praksis.

10. Manglende økonomisk rådgivning: Mange låntakere tar opp SMS-lån uten å få tilstrekkelig økonomisk rådgivning, noe som kan føre til ukloke beslutninger og økonomiske problemer.