Forskjellen på annuitetslån og serielån forklart på 3 minutter!

Annuitetslån er mest vanlig i Norge. Årsaken er at det er mer forutsigbart, og selvfølgelig, bankene tjener mer på dette. Hvordan? Vi skal forklare deg forskjellen på serielån og annuitetslån enkelt på 3 minutter, slik at du forstå forskjellen på disse to låneavtalene.

Annuitetslån vs Serielån

Et annuitetslån betales med like terminbeløpet gjennom hele låneperioden, mens på et serielån vil terminbeløpet gradvis reduseres.

Årsaken er forholdet mellom avdrag og renter. På et annuitetslån betaler du mer rente i begynnelsen og mindre avdrag i begynnelsen. Etter hvert som du betaler ned på lånet, blir forholdet snudd på hodet. Da betaler du mindre rente og mer på avdraget – Uten av det månedlige terminbeløpet endrer seg (forutsatt at det er ingen renteøkninger gjennom hele låneperioden).

På et serielån derimot, er lånet fordelt på antall meander du skal tilbakebetale, og deretter blir det lagt til rente. Dette betyr at du betale like stort avdrag hver eneste måned, og rentekostnadene reduseres fortere.

Hvordan regne ut et annuitetslån og serielån?

Annuitetslån har et ganske komplisert regnestykke i forhold til serielån. De fleste vil nok heller benytte seg av en lånekalkulator fremfor å lære seg denne formelen. Men vi skal gi deg et eksempel 1 000 000 kroner med en rente på 5 % og en nedbetalingstid på 20 år. Da vil regnestykket bli følgende:

1 000 000 * 0,05 * (1 + 0,05)^20 / ((1 + 0,05)^20 – 1)
Terminbeløp = 6 111,75

Et serielån har en mye enklere formel. Først beregner vi totalbeløpet du skal betale per år, og hvor mye rente du betaler i året. Her får du et rente eksempel på 5 % på 1 million kroner over 20 år:

1 000 000 * 0.05 / 12 = 4 166,66 krone i rentekostnader per måned

1 000 000 / 20 / 12 = 4 1 66,66 kroner i avdrag per måned

Det første året betaler du 4 166,66 kroner i rente, og de samme beløpet i avdrag i dette eksempelet, totalt 8 333,33 kroner per termin.

Hva lønner seg mest – Serielån eller annuitetslån?

Ut i fra regne stykket ovenfor ser du raskt av du betale mer per måned med et serielån. Men de ekstra pengene du betaler per måned er rene avdrag, noe som betyr at du betaler mindre rente når du betaler lånet raskere.

Annuitetslån er mer forutsigbart for folk flest. Du betaler det samme beløpet hver måned, og du blir like raskt gjeldfri som med et serielån. Derfor er det veldig sjeldent at bankene tilbyr noe annet enn annuitetslån til kundene sine i låneeksempler.

Fikk du tilbud om et annuitetslån, slikt som er vanlig i dag, kan du be banken din å omregne tilbudet til serielån istedenfor dersom du ønsker dette for å spare på rentekostnader.